Видео свједочење: Нада Јеринић, село Паучје (Славонија)

 

Transkript intervjua na srpskom jeziku:
Nada Jerenić, sada Džafran. Živjela sam u selu Paučje, to je u Slavoniji, sa roditeljima, normalno. 1942.godine smo oterani i došli smo tu u logor, u Jasenovac. Iza  Jasenovca smo išli u Staru Gradišku. Ali tata je još kod kuće bio odvojen od nas, a stric je jedno vreme bio malo sa nama, a onda je i on odveden. Tako da baka i mama sa nas petoro djece došli smo tu. Onda,  kada smo došli u Staru Gradišku, tamo smo bili. Onda su nas odvojili od mame i od bake, ali su odvojili  mušku i žensku djecu, tako da sestra i najmladji brat bili smo skupa, a stariji brat i drugi, oni  su opet bili posebno. E, sada koliko smo bili, ja to ne mogu kazati koliko mjeseci, ali nismo zimu dočekali tu. Onda su nas podijelili po selima u Zagorju, oko Ludbega. I bila sam u jednoj kući gdi su Boga u meni  ubili, ali su me spasili dobri ljudi i odveli u jedno drugo selo, gdje sam bila kod moje bake Bare. I ona je moja baka, kao moja baka Trivunija –   prava, tako je i moja baka Bara isto to. Onda kada se oslobodilo, ovaj…Moj brat najstariji je bio kod popa. I on je sve znao gdje smo mi. Znao je da je mama u Njemačkoj. Pop je pronašao mamu u Njemačkoj i dopisivali su se. Ali pošto je moja mam bila u drugom stanju, ona se i vraćala natrag i kada se vraćala onu su je uhvatili i vratili natrag u Jasenovac. Tako da mi znamo da je ona u Jasenovcu, i tata i sric. To što je iz moje kuće.A kolko onda …!

Ovde ste  izgubili mamu, tatu i srica?!

I baku tu.

Svi u Jasenovcu?!

Svi u u Jasenovcu. A onda smo, normalno kada se oslobodilo, tetka je nas pokupila i normalno da smo onda  došli kući, da sam ja od te moje bake Bare otišla, ali mi je uvek baka Bara tu na srcu. I poslije je  život iš’o kako je iš’o. Normalno ja sam završila…Kada sam trebala krenit u školu, onda sam došla ovd’ u Jasenovac.Onda sam sa jedan’est godina krenila u školu. Završila sam školu. Završila sam zanat. Udala sam se. Imam jednu ćerku. Imam prekrasnu unučad, a imam i praunuka predivnog!

Gde živite danas?

Živim u Osijeku.

 

English rendition of the interview, paraphrased and abridged:
I am Nada Jerinić , now Džafran. I used to live in a village Paucje, in Slavonia, with my parents, of course. In the year 1942, we all were driven away and taken here, to Jasenovac logor (concentration camp). After Jasenovac, we were sent to Stara Gradiška logor… my father was separated from us, my uncle stayed with us for a while, and soon after he was also separated…

When we came to Stara Gradiska, they separated us from our grandmother and our mother. But they also separated girls from boys, so I was left together with my sister and my youngest baby-brother, while my older brothers were taken away. I cannot say how long we stayed there, how many months, but not till the winter began.They divided us up, giving us to the peasants of Zagorje villages near Ludbreg. I was given to a family where I was terribly beaten up–they killed God in my heart. But some good people saved me and brought me to another village where I lived with Granny Barra.

She is for me my grandmother, just the same as my real grandmother Trivunia. After Liberation, my oldest brother, who lived then with a priest, he knew about all of us and where we were. He knew that my mother was in Germany, as the priest found her there and he had a correspondence with her. But since my mother was pregnant, they sent her back and she was caught again and imprisoned in Jasenovac, so we knew that she was in Jasenovac, as our dad and uncle…

-So you lost here your mom, dad and uncle?

And grandmother. All in Jasenovac. After liberation, my aunt gathered us all and we went to our home, of course. I left my granny Barra, but she is always in my heart, here. After that, life took its own course. When the time came for me go to school, I came back here to Jasenovac village. I was 11 when I started my primary school. I finished school. I learned a trade, later I married. I have one daughter and beautiful grandchildren. I have also one beautiful great-grand-son.

-Where do you live now?

I live in Osijek.