ЗАКЉУЧЦИ СЕДМЕ МЕЂНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ЈАСЕНОВЦУ

Седма међународна конференција за утврђивање истине о систему јасеновачких логора смрти у Независној Држави Хрватској, у коме је од 1941. до 1945. године извршен геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима, oдржана у Бањој Луци 22. и 23. маја 2018. године, на свом пленарном засједању доноси слиједеће закњучке:

Седма међународна конференција за утврђивање истине о систему јасеновачких логора смрти у Независној Држави Хрватској, у коме је од 1941. до 1945. године извршен геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима, oдржана у Бањој Луци 22. и 23. маја 2018. године, на свом пленарном засједању доноси слиједеће закњучке:
1. Предлаже се Савјету министара Босне и Херцеговине и владама Републике Српске, Хрватске и Србије покретање поступка обезбјеђивања међународне заштите UNESCO (World Heritage) јасеновачког система логора за истребљење Срба, Јевреја и Рома и противника усташког режима који се налазио на територији Независне Државе Хрватске и који je сада подијељен границом између држава Боне и Херцеговине и Републике Хрватске.
2. Даје се пуна подршка Програму уређења Спомен-подручја „Доња Градина“ и мултидисциплинарном истраживању према пројекту „Јасеновац-Доња Градина“.
3. Подржава се имплементација усвојене ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ГЕНОЦИДУ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ НАД СРБИМА, ЈЕВРЕЈИМА И РОМИМА TOKOM ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ PATA .
4. Предлаже се парламенту Републике Србије да усвоји ову Декларацију о геноциду над Србима, Јеврејима и Ромима TOKOM Другог свјетског рата у Независној Држави Хрватској, а парламенту Републике Српске да инсистира на њеној примјени.
5. Осуђује се минимизирање броја погубљених Срба, Јевреја и Рома путем медија и публикација, као и необјективног начина представљања јасеновачког логора у новој поставци Музеја у Јасеновцу.
6. Тражи се да Ватикан прихвати Декларацију о геноциду над Србима, Јеврејима и Ромима у Другом свјетском рату у Независној Држави Хрватској и отвори архиве о Јасеновцу.
7. Предлаже се Влади Републике Српске, Савјету министара Босне и Херцеговине, владама Хрватске и Србије увођење у одговарајуће школске програме градива о геноциду у Јасеновцу.
8. Предлаже се да јавни радио-телевизијски сервиси и штампани медији Републике Српске, Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије објективно информишу јавност о систему јасеновачких логора, као и објављивање прилога о њима у образовном програму, на фељтонским странама листова.
9. Подржава се књижевно, филмско, ликовно, музичко и друго стваралаштво које ће својим дјелима допринијети очувању успомена на жртве геноцида у Независној Држави Хрватској.
10. Препоручује се одржавање наредних међународних конференција о Јасеновцу у Бањој Луци и Доњој Градини – мјесту страдања жртава, a пo могућности и у другим мјестима.
11. Подржава се приједлог да Влада Републике Српске и Влада Републјке Србије убудуће буду покровитељи конференција о Јасеновцу.
12. Подражава се активност и дјелатност Удружења „Јасеновац-Доња Градина“, као и осталих удружења и асоцијација које истражују и освјетљавају истину о страдању у јасеновачким логорима и другим стратиштима.
13. Одаје се признање Организационом одбору за издавање Зборника са Пете међународне конференције на српском и енглеском језику, као што je то урадио за све досадашње конференције и округле столове.
14. Предлаже се Савјету министара Босне и Херцеговине и владама Србије и Републике Српске да поднесу, или подрже, одштетни захтјев Међународном суду правде у Хагу за обешетећење жртава геноцида јасеновачких логора од 1941. до 1945. године и њихових потомака, које на себе треба да преузме Република Хрватска.
15. Предлаже се Влади Републике Српске, Савјету министара Босне и Херцеговине, владама Хрватске и Србије увођење у одговарајуће школске програме градива о геноциду у Јасеновцу.

16.Захтијева се од јавних радио-телевизијских сервиса и штампаних медија Републике Српске, Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије објективно информисање о систему јасеновачких логора, као и објављивање прилога о њима у образовном програму, односно на фељтонским странама.
17 Препоручује се одржавање наредних међународних конференција о Јасеновцу у Бањој Луци и Доњој Градини – мјесту страдања жртава;
18. Сугерише се иницирање расправе и усвајање одговарајућих закључака у америчком Конгресу и сличним институцијама о геноциду који је починила Независна Држава Хрватска над Србима, Јеврејима и Ромима у систему јасеновачких логора смрти.
19. Изградити православна обиљежја на стратиштима Другог свјетског рата.
20.Забрањује се игнорисање и смањивање броја жртава у Јасеновцу.

Редакцију извршио, проф. др Владимир Лукић